Bedrifter i Næringshagen

Asplan Viak Internet AS

Asplan Viak Internet AS – eller Avinet, i dagligtale – er en konsulentvirksomhet med spesialkompetanse innen nettbaserte kart- og databaseløsninger. De er aktive innen nasjonale og europeiske FoU-prosjekt, og leverer kartbaserte applikasjoner for offentlig sektor, turisme og e-læring.

Besøk nettside

Aurland Naturverkstad

Aurland Naturverkstad arbeider med analyse, planlegging og utvikling av landskap, med stort fokus på prosess med medverknad. Dei har kompetanse på arealplanlegging, landskapsforvaltning, biologi, geografi, kulturminne, samfunnsfag/bygdeutvikling og landskapsarkitektur.

Besøk nettside

Aurlandskoen

Opplev ekte håndverk og skomakere i arbeid på Aurland Skofabrikk, som produserer og selger den tradisjonsrike Aurlandskoen. Aurlandskoen har vært produsert sidan 1930-tallet. I sin tid var det 19 ulike skofabrikker i drift i Aurland og 100 personer sysselsatte innen skomakeryrket. I dag er Aurland Skofabrikk den eneste skofabrikken i som produserer den kjente og karakteristiske Aurlandskoen, populært kalt «the original penny loafer».

Besøk nettside

Avery Dennison NTP AS

Grunnlaget til Avery Dennison NTP ble lagt for over 30 år siden. Tidligere også kjent som NTP Gandrudbakken og Paxar NTP. I over 25 år har Avery Dennison NTP AS produsert egenutviklete transfermerker i vår fabrikk, plassert i Gaupne, Luster Kommune. Her har vi utviklet vår teknologi til å bli blant verdens ledende på området, og den er lisensiert ut til produksjon over hele verden.

Besøk nettside

Digital Etikett

Digital etikett holder til i flunkende nye lokaler i Gaupne hvor dei produserar etiketter for fleire typer produkter, blant anna innen dagligvare. Digital etikett har hatt ei formidabel utvikling. Det er investert teoretisk 20-21 millioner kroner i nytt fabrikkbygg og effektiv digital teknologi det siste året. Tre år på rad er Digital Etikett utropt til en Gasellebedrift av Dagens Næringsliv.

Besøk nettside

Flåm Guideservice

Flåm Guide Service har som mål at dei skal kunna tilby aktivitetar heile året- sommar som vinter, og dei har per 2016 byrja å realisera målsetjinga. I vintersesongen tilbyr dei aktivitetar som vinter-fjordsafari og trugeturar på fjellet, og gjennom vår, sumar og haustsesongen tilbyr dei vanlege fjordsafari-turar, og andre guida opplevingar både til fots, på sykkel og i båt.

Besøk nettside

Fretheim Hotell

Fretheim Hotel har utsikt mot fjell og fjord og er ein stad der ein kan sjå, smake, lytte og ta inn over seg storslått natur. Hotellet ligg ved UNESCOs verdsarvområde Nærøyfjorden. Denne fjorden har vore kåra til verdas vakraste reisemål fleire gonger på rad!Hotellet vart reist i sveitserstil på slutten av 1800-talet og har gjennom åra vakse og utvikla seg i takt med aukinga av turistar og reisande på Bergensbana og etter kvart Flåmsbana.

Besøk nettside

Gagarin

Gargarin er eit Islandsk selskap som opererer i ei internasjonal marknad. Dei ynskjer sterkare fotfeste i Noreg og samarbeider med næringshagen om dette.

Dei utvikler og leverer interaktive medialøysingar for publikum blant anna i museum eller temasenter.

Dei er kjend som vinnarar av ulike internasjonale designprisar som Icelandic Design Awards og German Design Awards. Dei vann gull i kategorien olje og gass i European Design Awards 2015.

Besøk nettside

Gasta Design og Kommunikasjon

Gasta tilbyr strategi-, design- og webtenester til bedrifter og organisasjonar over heile landet. Dei held til på Fosshaugane Campus i Sogndal og forstår kva Stao No Pao betyr betre enn dei fleste. Gasta er fem tilsette med design og kommunikasjon som lidenskap. Dei er også usedvanleg opptekne av resultat. Å arbeide over tid saman med kundar som opplever framgang og suksess gjer arbeidsdagane på Fosshaugane Campus lystbetonte!

Besøk nettside

Haugen Gardsmat as

Haugen Gardsmat er ei kjøttforedlingsbedrift som har sel varer direkte på Bondens Marked, leverer til spesialbutikk, grossist for daglegvare, direkte til HORECA og til grossist for storhusholdning.

Haugen Gardsmat Ekspress er eit dotterselskap som fokuserer på produksjon av middagsmat til abbonnementsordningar.

Besøk nettside

Lærdal Grønt AS

Lærdal Grønt er ei samanslutning av frukt- og grøntprodusentar i Lærdal. Lite nedbør, tidleg vår og godt jordsmonn, gjer dalbotnen i Lærdal svært godt eigna til dyrking av moreller, bær, grønsaker og poteter. Det fremste målet til Lærdal Grønt AS er å ta vare på den gode kvaliteten og smaken heile vegen fram til deg som kunde. Lærdal Grønt har moderne anlegg for mottak, sortering og pakking av moreller, poteter og gulrøter.

Besøk nettside

Mariannes kafe og bakeri

Mariannes kafe og bakeri er en kulturkafe i idylliske Aurland, som setter sin stolthet i å servere mat som gjerne er økologisk og kortreist. Dette er stedet du kan spise en nybakt kanelsnurr, nyte en varm espresso og samtidig oppleve kulturelle innslag!

Besøk nettside

Ottanes Bygdetun

Otternes Bygdetun ligg i fjellsida midt i UNESCO verdsarv området, mellom Aurland og Flåm. Vitja dei for ein omvising av tunet og dei historiske bygningane kombinert med ein lokal matoppleving, handverksdemonstarsjon eller bestell ein workshop i tradisjonsrikt mathandverk.

Besøk nettside

QualiCost as

QualiCost er eit firma som tilbyr eit breidt spekter av tenester innan kvalitetsleiing og HMS. Dei har utvikla styringssystem som vert tilpassa kvar einskild bedriftskunde innanfor blant anna kvalitetskontroll, internkontroll, sjekklister, timeregistrering, dokumentstyring og HMS arbeid.

CualiCost har opna nytt kontor på Fosshaugane Campus i Sogndal og arbeider tett med nye kundar i vår region.

Besøk nettside

Rocketfarm AS

Rocketfarm AS ble etablert i 2008 som Yast AS, men skiftet navn til Rocketfarm AS i 2012. Rocketfarm AS består i dag av 15 dyktige konsulenter og produktutviklere med faglig spesialkompetanse på robotikk, programmering og konsulenttjenester. Rocketfarm leverer skreddersydde automasjonsløsninger for produksjonsmiljøer mm.

Besøk nettside

Rotfesta AS

Rotfesta lager ekte konfekthandverk med rotfeste i det unike fjordlandskapet i Aurland, Lærdal, Vik og Voss.

Besøk nettside

Siri Bøthun Naturforvaltning

Tenester innan naturforvaltning, med hovedtyngd på villreinforvaltning, kartlegging av biologisk mangfald og utarbeiding av skjøtselsplanar.

Vangsgården AS

Vangsgaarden Gjestgiveri ligg idyllisk plassert i fjordbygda Aurland, heilt innerst i Sognefjorden. Her har familien Ohnstad-Stigen teke i mot gjester i fleire generasjonar. Dei har teke vare på tradisjonane som strekkjer seg tilbake til 1700-talet. I deira restaurant kan du smaka mange av dei lokale matvarene som bygda er kjend for. Vangsgården AS tilbyr overnatting, restaurant og eit mangfald av aktivitetar i nærområde.

Besøk nettside

Vatnahalsen Høyfjellshotell

Velkommen til fjells – til ein fristad på fjellet – heile året! Vatnahalsen er eit familie eigd og drevet hotell, og familien Aksnes har lagt ned meir enn 30 år i drifta av hotellet på toppen av Flåmsbana. Familien har skapt ein avslappandes og trivleg atmosfære. Anten ein likar å gå turar på ski eller til fots, drive med jakt og fiske eller rett og slett berre nyta naturen gjennom kameralinsa, er moglegheitene mange på Vatnahalsen.

Besøk nettside

Ægir Bryggeri og Flåmsbrygga Hotell

Flåmsbrygga er eit tun ved Aurlandsfjorden som omfattar Flåmsbrygga Hotell med konferansefasiliteter, Ægir Bryggeri & Pub, Flåmstova Restaurant og Furukroa Kafe.

Ægir Bryggeri produserer eit utval av ølsortar for sal både lokal og til vidare distribusjon. Besøk gildehallen i vikingstil med veggar prega av drivved, dragehovud og ein 9 meter høg peis frå golv til tak. Nyt lokalt øl og eit lokalt måltid. Ægir Bryggeri har og starta Ægir Brenneri.

Flåmsbrygga Hotell har 41 rom, 38 med eigen balkong.

Besøk nettside

 

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign