Studietur til Catalonia

IMG_1023.jpg

I haust reiser både industrinettverket og servicenettvertet vårt på studietur til Spania, og Catalonia. Set av datoane 24. - 27. oktober!

Catalonia er den regionen i Spania med størst industriell produksjon, og særleg store er dei på mat og drikke. Hovudstaden Barcelona er og eit reisemål som har sine utfordringar, som det kan vere verdt å lære av.

Nettverka reiser saman, men har kvart sitt program på det meste av turen. Vi tek gjerne imot innspel til programmet frå deltakarane.

Påmeldinga er allereie godt igang, og vi har eit avgrensa tal plassar. Førstemann til mølla!

Du finn heile invitasjonen til turen her!

Torgeir Skålid