Studietur til Catalonia

studietur til barcelona

I haust reiser både industrinettverket og servicenettverket vårt på studietur til Spania, og Catalonia. Set av datoane 24. - 27. oktober!

Catalonia er den regionen i Spania med størst industriell produksjon, og særleg store er dei på mat og drikke. Hovudstaden Barcelona er og eit reisemål som har sine utfordringar, som det kan vere verdt å lære av. Nettverka reiser saman, men har kvart sitt program på det meste av turen. Vi tek gjerne imot innspel til programmet frå deltakarane.

Påmeldinga er allereie godt i gang og vi har eit avgrensa tal plassar. Påmelding til torgeir@sognnaring.no. Førstemann til mølla!

Du finn heile invitasjonen til turen her!

Torgeir Skålid