Studietur til Lofoten FULLTEIKNA

20180328_090756.jpg

Sognefjorden Næringshage, EMBLA-nettverket og prosjektet ”Verdiskaping i økosystemtenester” inviterer deg med til Lofoten.

Turen er fullteikna

Tema for turen er voksesmerter, felles utfordringar, mogelegheiter og løysingar. Dei siste deltaljane for turen kjem på plass i slutten av august, men kan love eit variert program der me møter kommuneleiing, destinasjonselskap og ulike verksemder.

Det vert tid til aktivitet, nettverksbygging og sosialt samvær!

Velkomen til inspirerande tur der fagleg påfyll og nettverksbygging er sentralt. Meld deg på, og bli med oss.

Totalt har me 15 plassar, så førstemann til mølla!

Invitasjonen finn du her

Torgeir Skålid