Haugen Gardsmat

haugen gardsmat.png

Haugen Gardsmat er ei kjøttforedlingsbedrift som har sel varer direkte på Bondens Marked, leverer til spesialbutikk, grossist for daglegvare, direkte til HORECA og til grossist for storhusholdning.

Haugen Gardsmat Ekspress er eit dotterselskap som fokuserer på produksjon av middagsmat til abbonnementsordningar.

Gasta Design