Idrettsenteret

idrettssenteret sogndal.png

Idrettssenteret AS (Spenst Sogndal) er eit aksjeselskap med ideelt føremål. Idrettssenteret AS er eigd av Sogndal Fotball. I tillegg er Høgskulen i Sogn og Fjordane vedtaksfesta rett til styrerepresentasjon saman med eigarane. 

Idrettssenteret sitt hovudmål er å skape eit ressurssenter som kan auke det idrettsfaglege kunnskaps- og kompetansenivået i Sogn og Fjordane. Idrettssenteret skal verte dreve på eit ideelt økonomisk grunnlag ved at overskotet vert ført attende til føremålet og utvikla tilbodet til brukarane vidare. 

Gasta Design