Drople

astri-web-1920x1080.jpg

Drople skapar målretta innhald som får fart på marknadsføringa. Gode historiar, treffsikre vinklinar og betre trafikk står i fokus.

Drople starta opp i 2015 av Astri Knudsen, utdanna journalist, og er ein av oppstartsbedriftane i næringshagen.

Gasta Design