Ember Logistikk

Marte-BW-WEB.jpg

Ember Logistikk utvikler kreative løysingar for produksjonsbedrifter og andre næringer basert på ogistikkfaget. Her blir det lagt vekt på kontinuerlig forbedring, effektivisering, standardisering og løsningsutvikling.

Ember starta opp i 2017 av Marte Nordgård Fossland, utdanna logistikkingeniør, og er ein av oppstartsbedriftane i næringshagen.

Gasta Design