Luster Mekaniske Industri

Bilde LMI.jpg

Luster Mekaniske Industri (LMI) er lokalisert i Gaupne i Luster Kommune, inst i Sognefjorden. Bedrifta vart etablert i 1981 og har spesialisert seg på prefabrikasjon av røyrsystem i alle materialkvaliteter. Dei har utført betydelige prefabrikasjonsoppdrag for både offshore og landbaserte anlegg.

LMI er ein av landets leiande innan sitt fagområde. Gjennom høgt kvalifiserte og motiverte medarbeidarar sikrar dei sine kundar produkt og tenester som tilfredsstiller deira behov med omsyn til kvalitet, sikkerheit og levering.

Gasta Design