Vatnahalsen Høyfjellshotell

Vatnahotell_0.jpg

Velkommen til fjells – til ein fristad på fjellet – heile året! Vatnahalsen er eit familie eigd og drevet hotell, og familien Aksnes har lagt ned meir enn 30 år i drifta av hotellet på toppen av Flåmsbana.

Familien har skapt ein avslappandes og trivleg atmosfære. Anten ein likar å gå turar på ski eller til fots, drive med jakt og fiske eller rett og slett berre nyta naturen gjennom kameralinsa, er moglegheitene mange på Vatnahalsen.

Gasta Design