Eigarbedrifter

Bedriftene som har bidrege til realisering av Næringshagen som aksjonærar:

Samla aksjekapital er kr.1.200.000,-

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign