Organisasjon

Sognefjorden Næringshage AS har status som SIVA-næringshage. Næringshagen er eit sjølvstendig aksjeselskap eigd av bedrifter i Aurlandsområdet og Selskapet for industrivekst s.f. www.siva.no.

Næringsnettverket

Sognefjorden Næringshage er ein del av SIVA sitt landsdekkande nettverk av næringshagar. Du finn linkar til SIVA sitt nettverk av Næringshagar, Forskningsparkar m.m på heimesida til www.siva.no.

 

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign