ClimateLaunchpad: Verdas største forretningsidé-konkurranse for grøne gründarar

Har du ein grøn forretningsidè? Då kan du søkje innan 20. april om å delta på ClimateLaunchpad: http://climatelaunchpad.org/

Premien er plass i akseleratoren til Climate-KIC og å konkurrere vidare om 10.000 €.

ClimateLaunchpad er organisert av Climate-KIC og NTNU, og det vert arrangert ein Business Boot Camp i Trondheim 10.-11. mai for alle deltakarar før finalen 2. juni. Deltaking er gratis, og du får også dekka reise og mat for Business Boot Camp og finalen.

Dette er ein unik mogelegheit til å ta din grøne idé fleire steg videre!

Sjå vedlagt informasjonsskriv om ClimateLaunchpad: ClimateLaunchpad 2017 Informasjon

Open temakveld: Lokalmat, kortreist mat, tradisjonsmat – Pyramidekafeen Gaupne den 28.3 kl 18.

Lokalmat har som overskrifta syner fleire namn. Det er uansett slik at lokale produsentar/foredlarar av mat og drikke opplever aukande interesse for produkta sine. Det er og aukande interesse for å selje lokal mat i varehandelen, og hotell og restaurantbransjen etterspør slike produkt til menyane sine. På dette møtet har vi fått innleiarar som kan belyse dette med ulik ståstad. Det vert og servert ein buffet til slutt med lokal mat og drikke frå Luster.

  • Lustramat – status. Marianne Bugge 10 minutt
  • Lokalmat – status. Marit Hjortung, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – 15 minutt
  • Erfaring som produsent og foredlar av lokal mat; Marås Hjort frå Mørkridsdalen, Lustrabui, Kurt Heggestad – osteprodusent på Veitastrond og Sognefjord Sjokolade – 15 min kva
  • Erfaring som brukar av lokal mat i hotellrestauranten; Skjolden hotell.  – 15 min
  • Kva seier varehandelen om lokal mat, no og framover; Geir Espe frå Coop. – 20 min

Etter føredraga vil Pyramidekafeen servere ein buffet med lokal lustramat og drikke, slik at møtedeltakarane kan få smake litt av godsakene frå Luster.

Påmelding til olav.grov@luster.kommune.no innan 20.3.

Arrangørarar:
Luster Sparebank
Luster kommune
Sogn Næring
Sognefjord Næringshage

Webinar med Patentstyret i Aurland og Sogndal tysdag 28.02

Næringshagebedriftene skal sitje på rom 216 i Aurland Rådhus tysdag 28.02.17. Det startar presis kl.09.00 og varer til 11.00. Næringshagen sørger for litt kaffikos.

Næringshagebedriftene i Sogndal kan ta kontakt med torgeir@sognnaring.no for påmelding til å sjå webinaret på Fosshaugane Campus.

Patenstyret sitt foredrag handlar om:
Canvas er et viktig strategiverktøy for utvikling av bedriftens forretningsmodell. Når du bruker Canvas må du forstå hvordan IPR (immaterielle rettigheter) virker inn på sammenhengen.
Riktig brukt, bidrar IPR til en «lean» utvikling og til at du kommer raskere og bedre ut i markedet.
Verdiene blir synlige for alle interessenter og kan lettere brukes i alle typer samarbeid og handel.
Sentrale tema for foredraget er:
– Forretningsmodell Canvas brukt som strategisk verktøy både ved oppstart og videreutvikling av bedriften
– Sammenheng mellom forretningsmodell, forretningsplan, «lean»-prosess og IPR
– Hva eiere, investorer og samarbeidspartnere ser etter
Læringsmål:
– forstår nytten av patent, varemerke og design (IPR) som et strategisk virkemiddel i forretningsplanen
– kan bruke canvas forretningsmodellen, koblet med IPR
– forstå sammenhengen mellom «lean»-prosesser, samarbeid og IPR

Foredragsholdere er:
Nils-Otto Ørjasæter, professor ved Handelshøyskolen BI
Haakon Thue Lie, partner i rådgivningsbyrået Leogriff.

Praktisk informasjon:
Gjennom vår strømmeløsning «Go to Webinar» vil det være anledning til å stille spørsmål underveis.

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign