Aurlandskoen kan bli «Economuseum»

Aurland Skofabrikk har gode utsikter for å kunne bli eit av første Economusea i Norge.

«Economuseum» er eit kanadisk konsept som har vist seg godt eigna til å styrke det økonomiske fundamentet til handverksbedrifter. Eit Economuseum er eit Visningssenter som fortel historia til produktet og forklarar gangen i produksjonen før og no. Canadiske studier viser at ein stor del av dei som besøker Visningssenteret endar opp med å kjøpe produktet. 

Aurlandskoen er kanskje Aurland si sterkaste merkevare og det er på høg tid at produktet og Aurland Skofabrikk som har ført produksjonen vidare får den status dei fortener gjennom å utvikle eit Visningssenter som ein atttraksjon på Aurlandsvangen.

Hordaland Fylkeskommune er i ferd med å etablere eit Nordatlantisk samarbeidsprosjekt for å utvikle ein nordeuropeisk modell. Aurland kommune er invitert med i prosjektet og vil bli representert ved Aurland Skofabrikk i samarbeid med Aurland natur og kulturarv. 

Prosjektet er også forankra i Nærøyfjorden Verdsarvpark som pilot i Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet.

Wordpress nettside laget av Oransje webdesign