Kommunikasjon og sal

kommunikasjon og sal

Moderne næringsliv må kommunisere profesjonelt. Næringshagen har tilgjengelege ressursar til å få bedriftene i nettverket igang med god kommunikasjon og tek gjerne spesielle utfordringar i målbedriftene.

Godt salsarbeid er òg vesentleg for å få til vekst, men kjem ikkje av seg sjølv. Ofte er det godt å få inn ekstern hjelp til råd eller kompetanseheving. Eller kanskje det er nok å møte andre i same situasjon og dele erfaringar?  

Gasta Design