LEAN, kvalitetsikring og HMS

HMs.jpg

Vi kan tilby målbedriftene våre ulike løysingar med fokus på kontinuerlig forbetring og LEAN. Vi leverar flest løysingar til industribedriftene, men kan og hjelpe tenesteleverandørar i nettverket vårt.

Prosjekta vi er i gang med, har fokus på kontinuerlig forbetring, prosessoptimalisering, produksjonsdesign og kvalitetssikring, men vi jobbar gjerne med å få til prosjekt med  fokusområder etter ønske frå målbedriftene.

Gasta Design