Studieturer (events)

studietur.jpg

Sognefjorden Næringshage er spesielt opptatt av beste praksis, og bedriftene våre lærer gjerne av dei beste. Det er ei målsetjing for oss å reise på to studiebesøk årleg. I 2017 var eit utvida industrinettverk i Nederland, medan servicenettverket var i Åre i Sverige. I 2018 går turane til Italia (industrinettverket) og Lofoten (servicenettverket).

Du finn rapport frå studieturane i 2017 her:

Nederlandsturen fekk og eit avisoppslag i Sogn Avis.

Gasta Design