Kaupus

cropped-Skisse-VSF_sept2018-2.jpg

Kaupus har blitt målbedrift for å bygge næringsklynga på Kaupanger som heilheit. Kaupus as er skipa av Kaupanger Næringsforening for å planlegge og etablere eit vitensenter på Kaupanger.

Intensjon er å bygge eit klyngemiljø for næringslivet knytt til Vitensenteret Sogn og Fjordane. Ressursane i avtalen er tenkt nytta til utvikling av klynga med tilhøyrande fysiske fasilitetar. Det er ein intensjon at Sognefjorden Næringshage leiger areal i Vitensenteret til slik bruk.  

Gasta Design