Industrinettverk

jatak.JPG

Små og mellomstore industribedrifter har mange av dei same utfordringane, sjølv om dei produserer ulike varer.

Bedriftene i industrinettverket møtest jamleg og har fleire pågåande fellesprosjekt. Det er bedriftene sjølv som finn samarbeidsfelt og utfordrar næringshagen på støtte og løysingar.

Gasta Design